Kategorie: Wszystkie | moje zdanie
RSS
wtorek, 13 grudnia 2016

Jeśli ktoś chciałby zostać członkiem Partii Polska Lewica (w skrócie PL) może to zrobić wchodząc na stronę polskalewica.pl pobierając deklarację członkowską oraz wysyłając ją pod adres:

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa

20:01, bartoszstefanski
Link Dodaj komentarz »

Całość przemówienia jest na stronie pana przewodniczącego ja zacytuję tutaj to co najważniejsze:

" Także w Polsce, gdzie przemiany w skutkach przyjęły kształt gospodarczego neokolonializmu, obywatele dwukrotnie zwrócili się do
lewicy o pomoc – i dwukrotnie się zawiedli. Dziś, kiedy zdesperowani Polacy powierzyli państwo narodowo-konserwatywnej prawicy, namawia się nas do wspólnego frontu obrony prawa i demokracji. To drogie dla nas wartości .Demokracja to nie pusty frazes. Ma swoją treść. Nie możemy ulec szantażowi, który wymuszałby na nas obronę państwa nierówności, dysproporcji dochodowych, braku równych szans i praw pracowniczych. A taka była Polska przez osiem ostatnich lat. Naszym zadaniem jest wspólny lewicowy front walki o inne, lepsze państwo.

Proponuje się nam przystąpienie do frontu totalnej opozycji. Do wspólnego odsunięcia PiS od władzy a może i wyeliminowania go z życia politycznego. To nieracjonalna i absurdalna droga. Histeryczna. Wszystkie próby eliminacji i izolacji, tak w polityce krajowej jak i zagranicznej, kończą się nienawiścią i wojną. Lepszy jest dialog i polityczny spór. Różnimy się zasadniczo, ale nikt rozsądny na tej sali nie oprotestuje socjalnych decyzji obecnego rządu. Każdy przyzna, że istnieją też pola do dialogu np. zadania, rola i miejsce państwa narodowego. Ale też nikt nie zgodzi się na ideologizowanie państwa, tworzenie represyjnego prawa, teologizację życia publicznego, instrumentalne traktowanie kobiet."

19:18, bartoszstefanski
Link Dodaj komentarz »

Wiele osób uważa, że partia Polska Lewica nie istnieje zapraszam więc do wysłuchania debaty pomiędzy ONR, a liderem PL która odbyła się 20 kwietnia 2016 roku:

https://www.youtube.com/watch?v=doKtQQdcMdo

18:42, bartoszstefanski
Link Dodaj komentarz »
sobota, 03 grudnia 2016

O moim pokoleniu mówi się „stracone pokolenie” tym terminem określa się osoby urodzone po 80 roku. Nie tylko w Polsce, także na świecie. Szczególnie w krajach gdzie jest wolny rynek na skrajnie liberalno-konserwatywnych zasadach. „Stracone pokolenie” charakteryzuje się tym, że jeśli rodziców nie było stać na pomoc w usamodzielnieniu się ich dzieci (zapewnienie mieszkania, zapewnienie kursów językowych, dobrej opieki medycznej) to wejście w dorosłe życie przeciąga się w czasie. Brak stabilnej dobrze płatnej pracy powoduje, że musimy zakładać rodziny coraz później. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacje, aby dwie osoby bezrobotne, lub tylko jedna osoba pracująca na niepewnej umowie z wynagrodzeniem poniżej kosztów wynajęcia mieszkania, zamieszkały razem. Jeszcze trudniej myśleć o dzieciach. Odpowiedzialność powoduje, ze decyzje o potomstwie musimy odkładać „na lepsze czasy”. To nie jest tak, że to jest gonienie za karierą. Bo jaką karierą jest poszukiwanie pracy? Chyba że przyszłością młodych ludzi maja być małżeństwa dla pieniędzy oraz płodności, zamiast miłości? Byłaby to 100% odbudowa kultury z czasów I RP.

Rząd zgodnie z zapowiedzią rusza z programem 500 +, który nie rozwiązuje problemu dzietności, a w obecnym kształcie spowoduje znaczny wzrost dysproporcji majątkowych. Wiadomo, aby mieć warunki na drugie dziecko trzeba mieć warunki na pierwsze. Moim zdaniem zamiast programu 500+, lepiej byłoby podnieść świadczenia rodzinne o 500 zł oraz próg dochodowy. Próg dochodowy powinien być wyższy dla samotnych matek i ojców. Często trafiam na pytanie, dlaczego faworyzować samotne matki? Jednak, żeby to zrozumieć musimy zapomnieć o propagandzie partii prawicowych, że wspieranie osób samotnie wychowujących dziecko to rozbijanie rodzin. Samotną matką można zostać też, gdy mąż zginie w wypadku. Samotnym ojcem można zostać, gdy żona umrze po porodzie. Zatem musimy przestać być nieczuli na ludzkie tragedie.


Sytuacja dochodowa samotnego rodzica jest inna niż pełnej rodziny. Co prawda projekt zakłada, że dochód na jedną osobę w rodzinie ma być do 800 zł, aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko. Jednak jest to średnia. Sytuacje zaś przedstawia suma jaką ma do dyspozycji rodzina. Załóżmy, że mamy trzy osobową rodzinę, rodzice i dziecko, oraz samotną matkę z dzieckiem. W obu przypadkach wynajmujących mieszkanie. Z tym, że w trzy osobowej rodzinie oboje rodziców pracuje powiedzmy za 1200 zł, czyli mamy dochód 2400 na rodzinę oraz 800 na osobę. Powiedzmy, ze nasza osoba samotnie wychowująca dziecko zarabia 1600. Co daje 800 zł na osobę. Policzmy teraz, że każda z rodzin wydaje 1200 na czynsz i wychodzą fakty: W pełnej rodzinie zostanie 400 zł na osobę, u samotnego rodzica 200 zł. Dodatkowo przy dyspozycji większymi środkami, można korzystać z promocji w sklepach, przy mniejszych środkach się nie da, bo trzeba zrezygnować z zakupu czegoś również ważnego.

Na obecnej wersji programu najbardziej skorzystają osoby, które mają już dwoje dzieci i są dobrze sytuowane. One będą mogły sobie pozwolić na inwestowanie otrzymanych środków. Rodziny ubogie przeznaczą je na bieżące wydatki.

Rząd nieudolnie próbował przenieść koszty na banki. Zamiast je zaangażować zgodnie z prawami rynkowymi. Partia PiS chyba nie rozumie co to są aktywa banków. Programy rządowe wspierają wzrost wartości ich aktywów. Przykładem jest „kredyt studencki”, gdzie państwo spłaca część odsetek, aby było niskie oprocentowanie. Nie przypadkiem wspominam o kredycie, który przy niechęci naszych przedsiębiorców do zatrudniania absolwentów zmusza młodych ludzi do emigracji zarobkowej. Ci którzy zostają, muszą odłożyć w czasie chęć zakupu własnego mieszkania, jeśli nie mają wsparcia finansowego rodziny.

Dlatego proponowałbym, aby utworzyć program działający podobnie do IKE.
Mianowicie, utworzenie kont dla osób, które pochodzą z ubogich rodzin (kryterium dochodowe jak przy kredycie studenckim). Konta można by było założyć na rzecz małoletniego w wieku od 13 do 19 lat, byłby to 6 letni program oszczędnościowy. W każdym miesiącu Państwo odprowadzałoby na konto 500 zł, jednak osoba zakładająca konto miałaby obowiązek dopłacić pewną kwotę, powiedzmy na początku każdego kwartału 50 zł (dobrowolnie więcej). Banki zobowiązane byłyby do miesięcznej kapitalizacji odsetek. Podobnie jak ma to miejsce z IKE. Tym samym partycypowałyby w kosztach programu. Tak jak IKE oszczędności byłyby zwolnione z podatku Belki. Uzyskane środki absolwent szkoły ponadpodstawowej mógłby przeznaczyć na wkład mieszkaniowy, wynajęcie mieszkania, gdy idzie na studia, tak jak ma to miejsce przy kredycie studenckim, założenie własnego biznesu lub na leczenie bezpłodności. Ewentualnie inne kursy językowe itp.

Program oszczędnościowy tylko w początkowym stadium generuje duże koszty. Jednak z czasem zniknąłby szkodliwy kredyt studencki, który też jest kosztem dla budżetu państwa. Eliminowałby koszty wspierania programów kredytów mieszkaniowych dla młodych oraz nie powodowałby odwlekania decyzji o dziecku. Również z najmu docierałyby dochody.

Inną ważną sprawą do podjęcia przez rząd jest służba zdrowia. Tyle partia PiS mówi o pro-life, jednak prawdziwym pro-life byłoby zapewnienie dobrej opieki medycznej kobiecie w ciąży, nie jak obecnie, że za badania musi sama płacić. Zapewnienie bezpłatnego przechowywania krwi pępowinowej. Zadbanie o banki krwi, gdyż każda kobieta przy porodzie dużo jej traci. Zadbanie, aby kobieta ze szpitala nie była wypuszczana dzień po porodzie. Zapewnienie kobietom fachowej pomocy psychologicznej po porodzie.

Tylko takie działania pozwoliłyby, aby przyrost naturalny za kilka lat był dodatni, a młode pokolenia zostawały w kraju.

Tagi: 500 plus
23:54, bartoszstefanski , moje zdanie
Link Dodaj komentarz »

O osobach niepełnosprawnych partie przypominają sobie w czasie wyborów. Mówi się o solidarności, pomocy itd. jednak za słowami nie idzie żadne działanie. Dziś nawet niektóre organizacje lewicowe przesiąknęły ideologią konserwatywną. Jedyne działanie sprowadza się do walki o aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Zgadzam się, że należy pomóc niepełnosprawnym być aktywnym zawodowo. Jednak trzeba być naiwnym, aby uważać że wszyscy niepełnosprawni są w stanie pracować w tzw. zakładach pracy chronionej. Wpisywanie w ustawach konieczności zatrudniania osób niepełnosprawnych, w niektórych zawodach też jest absurdalne. Wyobraża ktoś sobie chirurga sparaliżowanego? Zatrudnionego nie dlatego, że szpital ma sprzęt, który np. można obsłużyć poleceniami głosowymi, tylko dlatego, że ma przyjąć?

 

Również likwidacja barier architektonicznych jest oczywistą oczywistością, nad którą nie ma co debatować, tylko należy realizować. To jednak nawet w najmniejszym stopniu nie wpływa na sytuację osób np. z wadą wymowy, czy słuchu.

 

Uważam, że powinniśmy skończyć z poprawnością polityczną, która pod przykrywką walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, promuje krzywdzące dla tych osób stwierdzenie, że praca jest, tylko im się nie chce pracować.

 

Osobiście uważam, że dyskryminacja występuje wtedy, gdy zarówno osoba  pełnosprawna, jak i niepełnosprawna, może wykonywać tę samą pracę, jednak ze względów powiedzmy „estetycznych” zatrudnia się tylko osobę zdrową.

 

Jednak tego nie da się określić bez stworzenia katalogu zawodów, których nie można podjąć przez niepełnosprawność lub można podjąć tylko w przypadku specjalistycznego sprzętu (jak w przykładzie wyżej). Katalog mógłby wyeliminować „dostosowanie stanowiska pracy” przez zakup sprzętu, który tak naprawdę wykorzystuje tylko szef. Nie wszystkie rodzaje niepełnosprawności dyskwalifikują z określonych zawodów, dlatego taki katalog musiałby być współtworzony przez osoby niepełnosprawne.

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest ważna,jednak nie może być to jedyny cel władz, które w ten sposób chcą pozbyć się „ciężaru budżetowego”.

Obecny program „aktywizacji zawodowej” pozwala mieć pracę pełnosprawnym „Aktywizatorom” i jego koszty są większe niż przeznaczane środki na zasiłki.

 

Propaganda władz brzmi „niepełnosprawny pełnoprawny w pracy”,czy słyszał ktoś hasło: „niepełnosprawny doskonałym szefem”?

Dlaczego osobom niepełnosprawnym nie ułatwia się zakładania działalności, dlaczego odbiera się od razu wszystkie świadczenia? A założenie własnej działalności może nawet skutkować zmianą orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Czy nie byłoby to prawdziwe usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych?  Świadczenia muszą być większe, nie tylko aby umożliwić godne życie, ale umożliwić osobom niepełnosprawnym leczenie i rehabilitację.

 

Wiem, osobom zdrowym wydaje się, że jest inaczej. Przez propagandę prawicowych partii przedstawiani są jako „roszczeniowcy”, jednak każdy może zachorować. By to zrozumieć nie wystarczy współczucie, potrzebne jest wczucie się w sytuację osoby niepełnosprawnej.

 

Największą kpiną naszego państwa jest to, że ZUS jest wręcz Bogiem. ZUS wypłaca, ZUS orzeka, od decyzji ZUS można odwołać się do ZUS. Często niepełnosprawni są wzywani na komisję w celu ponownych badań, pomimo faktu, że według wiedzy medycznej, schorzenie jest nieodwracalne.

Osoby niepełnosprawne, to nie tylko praca, czy świadczenia.

To także wykluczenie z życia rodzinnego. Bardzo miło, że rząd wprowadza nieodbieranie dzieci z powodu biedy. Jednak i tak nie zamierza wpływać na świadomość swoich urzędników i dla MOPS / GOPS będą to dalej niestety osoby nieudolne.

To także problem rodzicielstwa. Nowe władze są niby pro-life, bardzo chętnie wprowadzą całkowity zakaz aborcji, a nawet chętnie zabronią stosowania antykoncepcji. Jednocześnie potrafią przekonywać społeczeństwo, że dzieci niepełnosprawne to problem rodziców, ewentualnie fundacji.

 

Nie zgadzam się na pozbawianie osób niepełnosprawnych prawa do bliskości z żoną lub mężem. Tak się może stać, gdy naruszone zostanie prawo do świadomego macierzyństwa. Istnieją choroby, przy których niepełnosprawna kobieta może umrzeć przy porodzie. Tylko od jej decyzji powinno zależeć, czy podejmie takie ryzyko.

 

Państwo powinno za to bardziej zadbać o to, aby dzieci mogły być szybko leczone jeśli urodzą się z jakąś wadą. Trzeba sprawić, aby lekarze byli bardziej odpowiedzialni za swoje czyny. Zadbać o mniejsze kolejki w szpitalach dziecięcych, zadbać o ich sprzęt i wyszkolony personel. Część chorób można wyleczyć tylko do pewnego wieku. Również państwo powinno zadbać o przechowywanie krwi pępowinowej (pomaga przy niektórych chorobach) dla każdego noworodka.

 

Program 500+ nie wiele pomoże osobom niepełnosprawnym, które mają niskie świadczenia. Dysproporcje między dochodami osób pełnosprawnych dobrze sytuowanych a niepełnosprawnych, będą dalej odczuwalne.

 

Dbajmy o niepełnosprawnych oraz o to, aby ich pociechy mogły cieszyć się zdrowiem w dorosłym życiu.

23:51, bartoszstefanski
Link Dodaj komentarz »

Od dawna narzekamy na zawłaszczanie przez partie polityczne urzędów pańtwowych.

W Polsce nie wykształcił się system awansów, panuje nepotyzm.

Zamieszanie wokół trybunału konstytucyjnego mogłoby wyjść na dobre w naszym kraju,

gdyby czołowi politycy pomyśleli o Polsce zamiast o stołkach, które mogą obsadzić swoimi

ludźmi. Dziś trwają przepychanki pomiędzy różnymi grupami interesów.

Grupa prawniczo-akademicka szansę upatruje w partii prawników zwanej PiS. Zależy jej,

aby powstało uczelniano-polityczne towarzystwo wzajemnej adoracji. Korzystne, dla PiS

gdyż wiąże to studentów prawa myślących poważnie o pracy w zawodzie z partią rządzącą.

Politycy PiS chcą wzmocnić znaczenie środowisk akademickich, adwokackich, to one mają

proponować skład trybunału i według propozycji nowej konstytucji mieć wpływ na skład senatu.

Brzmi jak odpolitycznienie? nic bardziej mylnego, politycy bowiem zachowają wpływ na środowiska akademickie przez m.in., wybór rektorów, tym samym grozi to nadużyciami w postaci: "zostaniesz rektorem jeśli doprowadzisz do wyboru tego kandydata" Wzajemny wpływ na siebie instytucji zawsze prowadzi do nadużyć i kończy się nepotyzmem. Szkoda, że tzw. "antysytstemowcy" z kukiz'15 nie zauważają tego i wpierają system nepotyzmu.

Odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego może nastąpić tylko wtedy, gdy wybór sędziego będzie się odbywał w oparciu o istniejące sądy.

Po co zgłaszać kandydatów, kiedy automatycznie każdy sędzia specjalizujący się w prawie konstytucyjnym powinien być kandydatem? Wystarczy określić szczegółowe kryteria na stanowisko (staż pracy jako sędzia) i zostaje grupka sędziów, z których senat, prezydent oraz RPO mogliby wybrać po 5 sędziów (sejm powinien utracić na rzecz RPO prawo wybierania składu Trybunałów). Tym samym mielibyśmy zaczątek systemu awansów, oraz uniknęlibyśmy sytuacji, że o wyborze decyduje przynależność partyjna. Sędziowie bowiem nie mogą należeć

 

do partii politycznych. Jednocześnie orzeczenia Trybunału powinny być publikowane bezpośrednio przez Trybunał, ponieważ i tak są ostateczne i nie podlegają dalszym pracom.

23:50, bartoszstefanski , moje zdanie
Link Dodaj komentarz »

Naszej europejskiej cywilizacji przyświecają wartości: poszanowania godności osobistej, równego traktowania płci,
prawa do równego traktowania ludzi bez względu na wyznawaną religię, tradycję rodzinną, poglądy polityczne, czy orientację seksualną. Na tych wartościach budowano wielką rodzinę europejską.

Dziś jednak pojawiają się ludzie zamierzający wykorzystać nasze wartości przeciwko nam. Tymi ludźmi są radykalni islamiści. Wierzą oni, że gwałtami można "nawracać" niewierzące kobiety, że można zastraszać. Na to nie możemy się zgodzić, gdyż to metody systemów totalitarnych. Nie zgadzam się na rezygnację z praw kobiet: do zdrowia, życia czy świadomego macierzyństwa.


Państwo nie może faworyzować któregokolwiek wyznania, a tak się stanie gdy do naszego kraju zaczną napływać imigranci.
Życie i zdrowie jest najwyższą wartością musimy je cenić.
Nie możemy się godzić na pogląd, że życie naszych obywatelek i obywateli jest mniej warte niż życie uchodźcy. Tyle ostatnio mówi się o łamaniu konstytucji. Władze powinny sobie zdawać sprawę, że według konstytucji państwo ma zobowiązania wobec swoich obywateli.


Dzisiejsze władze chcą wykorzystać sprawę uchodźców do walki z prawami kobiet i innowierców, w tym ateistów. Pod pretekstem powstrzymywania islamskiego zagrożenia chcą nadać kościołowi katolickiemu specjalne uprawnienia nawet polityczne. "Odbudować" kulturę przez całkowite zakazanie aborcji oraz antykoncepcji, uznawać tylko małżeństwa, spycha to kobietę do roli rodzicielki i w niczym nie różni się od podejścia islamskiego. W obu przypadkach zgwałcona kobieta ma rodzić dzieci. Dla jednych islamskie, dla drugich katolickie.

W Polsce koegzystuje wiele różnych wyznań, potrafią one wzajemnie się szanować. Ten stan uśpił naszą czujność, bowiem zaczęliśmy błędnie zakładać, że wszyscy są gotowi na pewne ustępstwa. W ostatnich latach dawał się odczuć rozdźwięk pomiędzy dążeniami osób wierzących, a ateistami.
Różnice światopoglądowe powodują konflikt, obie strony zarzucają sobie nietolerancję.

 

Islamiści nie dość, że zarzucą obu stronom nietolerancję, To nie zamierzają tolerować innych niż swoje tradycji i zachowań.

Pozostańmy otwarci na inne kultury, ale te co są otwarte na nas. Każdy kto chce przebywać w naszym kraju musi przestrzegać naszego prawa. Kto nie zamierza nie może tu pozostać w imię źle rozumianej tolerancji.

Daleki jestem od hasła "Polska, dla Polaków", jednak już Arystoteles zauważał, że każde społeczeństwo powinno mieć system rządów zgodny z nim. Tym samym nie rozumiem społeczności arabskiej wybierającej zamiast krajów arabskich państwa, w których podstawą są wartości przez nich nieuznawane.

 

23:45, bartoszstefanski , moje zdanie
Link Dodaj komentarz »

Ostatnio dużo się mówi o przestępczości seksualnej. Czytałem oburzenie naszych katolickich polityków na władze Kolonii, które postanowiły uczyć uchodźców, zamiast ich surowo karać. Zadziwia mnie, że gdy chodzi o nasze podwórko nikt nie zwraca uwagi, że dokładnie jak Niemcy postępuje rząd p. Beaty Szydło. Kreatywny minister sprawiedliwości wymyślił już dwa projekty, które przekształciły się w druk sejmowy 189 oraz druk sejmowy 218. Dziwnie to brzmi, bo jeszcze niedawno PiS chciało twardych surowych kar. Dziś wolą ujawniać wygląd lub wprowadzać dozór elektroniczny.

Sam uważam, że głównym zadaniem kary jest odstraszanie. Jednak nie łudźmy się, że publikacja wizerunku przestępcy spowoduje, że ten będzie się bał ponownie zaatakować. Jedynie jego rodzina zostanie napiętnowana. Również osoby podobne do przestępcy mogą odczuć negatywne skutki ustawy. To jest więc karanie ludzi za wygląd. Do nadzoru można użyć technologicznie telefonu komórkowego, potrafi on wskazać miejsce pobytu, rejestrować dźwięk oraz obraz. Czy ktoś się boi nosić tel. komórkowy? Wygląda to na legalizację przestępstw seksualnych.

Nie rozumiem, dlaczego mówiąc o przestępstwach seksualnych, używa się sformułowania przestępstwa przeciw wolności seksualnej. Gwałt jest zbrodnią przeciwko zdrowiu i życiu oraz wolności osobistej. O ograniczaniu wolności seksualnej można mówić, np. gdy rodzice starają się nie dopuścić do spotkania dorosłego dziecka z koleżanką / kolegą z obawy, aby nie zostać młodymi dziadkami. Ograniczaniem wolności seksualnej jest wprowadzanie prawa szariatu i jego odmian. Próba zakazania antykoncepcji jest ograniczaniem wolności seksualnej osób, które muszą ją stosować. Antykoncepcja na receptę jest ograniczeniem wolności seksualnej.

Nie mieszajmy pojęć, gdyż to utrwala stereotypowe myślenie, co prowadzi do maglowania ofiar gwałtu na przesłuchaniach i w sądzie. Wpływa też na sędziów, którzy są wrogami prawdziwej wolności seksualnej, aby wydawać łagodne wyroki.

 

Kary za przestępstwa seksualne muszą być surowe, jeśli ktoś się kary nie boi to znaczy, że należy go od społeczeństwa odizolować.

Gdy patrzę na Podkarpacie zdumiewa mnie podejście naszych władz. Tak na szczeblu centralnym jak i samorządowym. W czasie wyborów dużo się mówi o tym regionie. Ogłasza programy inwestycyjne. Na tym koniec..

 

Szczególnym miastem Podkarpacia jest Leżajsk. W czasach PRL było to miasto wypoczynkowe. Położone pomiędzy Rzeszowem, a Przemyślem. Dziś może być jedynie przykładem bezmyślności władz. Największym zakładem pracy jest tam browar. Co więc nasz rząd robi? Zamiast wspierać rozwój rynku piwowarskiego wprowadza podwyżkę na akcyzy na niskoprocentowe napoje. Browar dodatkowo odczuje skutki podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, gdyż jego głównymi odbiorcami są m.in. Biedronka i Lewiatan.

 

Zdawałoby się, że rząd nie wie o tym. Nic bardziej mylnego. Burmistrzem Leżajska jest Ireneusz Stefański (zbieżność nazwisk) z partii PiS. Mistrz oszczędności, który potrafi oszczędzić nawet na światłach ze skrzyżowania, po prostu nie świecą. Odłożył też 1 mln zł na lokacie. Trzeba przyznać ambitna inwestycja.

 

Tymczasem to miasto ma wiele potrzeb. Jak chociażby komunikacja. Zwolennicy burmistrza z pewnością powiedzą o odnowionym dworcu kolejowym. Cóż polecę im, aby pojechali pociągiem do Rzeszowa lub Przemyśla. Nie ma jednak takich połączeń. Pozostaje dojazd autobusem, który kursuje co parę godzin (jeszcze gorzej w sobotę i niedzielę). Zresztą to już przypadłość Podkarpacia, brak informacji na dworcach autobusowych, brak połączeń. Tylko czy funkcją wypoczynkową miasta jest czekanie na dworcu?

 

Rozbrajające jest też poszukiwanie inwestorów. Burmistrz Ireneusz Stefański na stronie Leżajska napisał "zapraszamy inwestorów". Zapomniał chyba tylko napisać kiedy i gdzie? Chyba ideologia konserwatystów mu zaszkodziła, bo wierzy, że wystarczy mieć pomysł i pieniądze same przyjdą.

 

Wątpię, aby inwestorzy się pojawili skoro nawet turyści nie mają po co przyjechać. Bo po co? Posiedzieć nad stawem? A potem co? Zwiedzić jedyną inwestycję, czyli klasztor?

 

Handlowa funkcja miasta też się nie sprawdza. Miasto po 18 grzecznie zasypia. W sobotę to tylko kilka godzin sklepy są otwarte.

 

Potem konserwatyści się dziwią, że młodzi wyjeżdżają. Z inwestycji wynika, że jedyna droga życiowa to klasztor, albo zmiana miejsca zamieszkania.

 

Czy nasze władze są tak nieudolne? czy celowo nie rozwijają Podkarpacia, bo ma być ono dla naszego "sojusznika" Ukrainy?

 

Tak może się skończyć myślenie o Polsce od morza do morza...

23:41, bartoszstefanski , moje zdanie
Link Dodaj komentarz »

Witam bardzo serdecznie na moim blogu politycznym, nazywam się Bartosz Stefański i postanowiłem przybliżyć Ci drogi czytelniku partię polska lewica (pl), której jestem członkiem.

Postanowiłem założyć ten blog, gdyż wiele osób błędnie uważa naszą partię jako przybudówkę SLD. Tak troszkę osób było związanych z SLD, ale są też tacy jak ja, których PL jest pierwszą partią do jakiej należą. Od roku działam w tej partii. Po wygranej PiS w zeszłym roku postanowiłem działać. Zachęcam do lektury.

22:55, bartoszstefanski
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3